TEKNIKSPANARNA

Sedan vi startade projektet Teknikspanarna 2004 har vi träffat över 130 000 elever och 10 000 lärare i årskurs 4-6 ute i klassrummen och våra lektionsmaterial har använts av mer än en halv miljon elever.

Vi startade projektet Teknikspanarna i syfte att inspirera till nya infallsvinklar i teknikunder visningen. Vi ville lyfta, det då ganska osynliga ämnet teknik, och ge exempel på hur tekniken är med oss överallt i vardagen och hur man kan vara med och påverka framtiden genom svenska teknikföretag.

Till hösten tar vi uppehåll i projektet Teknikspanarna, men vi fortsätter såklart att arbeta med intresset för teknik och mot skolan på andra sätt. Frågan om ungas teknikintresse är fortfarande lika viktig.

Under hösten arbetar vi vidare med ungas teknikintresse genom satsningen Hack The World.

Tack alla härliga lärare och elever vi träffat genom åren! Fortsätt spana på teknik.

Hälsningar Teknikspanarna/Teknikföretagen

Gå till Hack The World