Introduktion

Har du redan använt vårt digitala material här på webbplatsen? Vill du ha fler lektionsförslag till din teknikundervisning? Använd Teknikspanarnas nygamla inspirationsmaterial! Detta består av konkreta lektionsförslag som du enkelt kan följa från början till slut eller plocka delar från. Här finns över 30 lektionspass! Utgångspunkten i alla övningar är att upptäcka tekniken i vardagen. Materialet är indelat i teman utifrån produktutvecklingens fem steg; behov, funktion, design, produktion och försäljning. 

SÅHÄR KOMMER DU IGÅNG!

 1. Läs in dig på produktutvecklingscykeln och informationen här nedan som beskriver hur materialet är upplagt. 
 2. Undersök materialets olika teman med tillhörande övningar genom att klicka på de färgglada boxarna här nedan.
 3. Skriv ut hela pdf:en eller de delar/övningar/uppdrag du vill använda dig av i din undervisning. 
 4. Ladda ner och skriv ut kopieringsunderlaget samt kopiera upp utvalda övningar till dina elever.
 5. Ha så kul på tekniklektionerna med eleverna! Vid frågor kan du maila teknikspanarna@teknikforetagen.se

PRODUKTUTVECKLING I ETT TEKNIKFÖRETAG 


Behov
Ursprunget till alla produkter är att en eller flera personer, eller ett företag, har sett att det finns ett behov att tillfredsställa. 

Funktion
Ingenjörerna arbetar sedan med vilka funktioner som ska finnas och hur produkten ska fungera. Många personer är inblandade i produktutveckling.

Design
Nästa steg är att formge produkten. Design och funktion går hand i hand. Design handlar både om det estetiska och om att produkten ska vara enkel att använda och tillverka. 

Produktion
När form och funktion är utvecklade är det dags att ta fram en modell av produkten, en så kallad prototyp. Prototypen testas och eventuella fel justeras. När prototypen fungerar som den ska, kan produkten börja tillverkas. 

Marknadsföring och försäljning
Nästa steg är att sälja produkten. Företaget gör reklam på olika sätt för att visa att produkten finns.

INSPIRATIONSMATERIALETS UPPBYGGNAD

Varje steg i produktutvecklingscykeln är ett eget tema i Teknikspanarnas  insdpirationsmaterial. Varje tema är uppdelat på följande sätt: 

 1. Uppvärmningsövning
  Den här övningen är avsedd som en uppvärmning. Eleverna introduceras till nya begrepp och kunskaper som de behöver för att sedan kunna arbeta vidare med uppdraget.

 2. Uppdraget
  På ett roligt och kreativt sätt får eleverna jobba med teknik genom att prova de olika stegen i produktutvecklingsprocessen. Varje tema har ett eller flera uppdrag.

 3. Vill ni göra mer?
  Det går att arbeta med teknik i skolan på massor med olika sätt. Här vill vi inspirera genom att visa exempel på hur det kan gå till.

 4. Extrauppdrag 1-3
  Vi har även samlat några extrauppdrag inom ramen för varje tema som ni kan jobba med om tid finns.

Inspirationsmaterialet inleds med lektionspasset ”Vad är teknik?” som fungerar som en introduktion till arbetet. Sedan följer materialet produktutvecklingens steg, precis som på ett teknikföretag. Vi rekommenderar att ni jobbar med stegen i samma ordning som de presenteras i detta material: 1) behov, 2) funktion, 3) design, 4) produktion, 5) marknadsföring och försäljning.

Ett lektionspass består av uppvärmningsövningen och ett uppdrag. Ni kan antingen välja att göra det som kallas Uppdraget, eller välja en övning från något av Teknikspanarnas extrauppdrag. Om ni vill fördjupa er i något av momenten, kan ni välja att göra fler av Teknikspanarnas extrauppdrag eller inspireras av idéerna under "Vill ni göra mer?" som finns på vissa teman.

Inspirationsmaterialet kan användas på många olika sätt; du kan jobba med det fristående eller som ett komplement till annat läromaterial och undervisning i teknik. Du kan även välja att se materialet mer som inspiration i din teknikundervisning. Vår förhoppning är att du ska ha nytta och glädje av Teknikspanarnas inspirationsmaterial och hitta det arbetssätt som passar dig och dina elever bäst. Givetvis är materialet fritt att sprida och kopiera. 

Materialet är kopplat till de mål som finns i kursplanen för teknik. Varje lektionspass i materialet syftar mot något av strävansmålen och uppnåendemålen för skolåret 5 respektive 9. I beskrivningen till respektive tema ser du tydligt vilket strävansmål och uppnåendemål som lektionspasset syftar till. Kopplingen gäller uppvärmningsövningen och uppdraget, inte Teknikspanarnas extrauppdrag. Beroende på vilka övningar ni väljer och hur du väljer att genomföra övningen går det att styra arbetet mot olika mål i kursplanen och dessutom även till fler ämnen än teknik. Strävansmålet i kursplanen, som handlar om att skolan i sin teknikundervisning ska sträva efter att eleven ”utvecklar intresse för teknik och sin förmåga och sitt omdöme vad gäller att hantera tekniska frågor”, ligger till grund för hela inspirationsmaterialet.

Det här materialet rymmer många av de aspekter av teknik som finns i kursplanen för teknik i grundskolan, men inte alla. Tonvikten i materialet vilar på teknik ur ett samhällsperspektiv. Materialet innehåller inte övningar som går ut på att plocka isär eller undersöka hur tekniska apparater är konstruerade. 

Teknik omger oss hela tiden, varje dag, från morgon till kväll. Det handlar om självklarheter som allt från att kunna skriva med en penna, ringa en vän eller ha rent vatten att dricka, till att ha lampor som lyser när det är mörkt. Vi kanske inte alltid tänker på det, men det är teknik som gör så att vi kan leva som vi gör idag.

I alla tider har vi människor försökt lösa olika problem och tillgodose behov genom att använda hjälpmedel. Och det är här tekniken kommer in. Den hjälper oss att lösa våra vardagsproblem och gör våra liv enklare, bättre och roligare. Ta till exempel ett konkret problem som att slå i en spik i en planka. Om man bara får använda den kraft man har i handen är det omöjligt, men med en hammare går det alldeles utmärkt. Teknik handlar om vår förmåga att utveckla och ta hjälp av olika hjälpmedel. Man kan säga att teknik är en förlängning av våra mentala förmågor och vår fysiska kapacitet. Bilen är vår förlängda fot och datorn är vårt förlängda minne. 

Den tekniska utvecklingen går fort framåt. Inom vissa områden har den helt förändrat vårt sätt att leva, till exempel med Internet som kom på 1990-talet. Idag är användningen av Internet en komplex företeelse som påverkar hela vår livssituation och vårt samhälle. Även inom områden som miljöteknik, sjukvård, energi och transport går utvecklingen fort. Och faktum är att lösningen på klimatutmaningen, framtidens kommunikation och transporter – allt bygger på människors tekniska kompetens och ingenjörskonst.

Teknikens utveckling och vår samhällsutveckling går parallellt och är beroende av varandra. Det är därför det är viktigt att alla har en förståelse för de tekniska produkter och lösningar som omger oss och som underlättar vår vardag. Varför har de uppfunnits, hur fungerar de och vilken betydelse har de för våra liv? 

Teknikföretag utvecklar och tillverkar produkter och tjänster som vi använder för att förändra, underlätta och förbättra våra livsvillkor. En stor del av Sveriges välfärd baseras på den export som framgångsrika teknikföretag i landet genererar. Tetra Pak, Saab, ABB, Ericsson, Atlas Copco, Volvo, Electrolux – listan kan göras lång. Fortsatt framgång för teknikföretag i Sverige är beroende av att det finns ett stort intresse för teknik och tekniska utbildningar. Så är det tyvärr inte idag. Alltför få unga väljer att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap.

Teknikföretagen är arbetsgivarorganisationen för alla teknikföretag i Sverige. Vi har ett mycket viktigt uppdrag: att få fler unga intresserade av teknik. Företagen behöver medarbetare med kunnande i världsklass och Teknikföretagen arbetar för att företagens framtida medarbetare har den kompetens som behövs på en global marknad. Och här kommer du som lärare in. Svenska teknikföretag behöver duktiga och företagsamma medarbetare inom en mängd olika typer av jobb inom våra företag – utvecklare, marknadsförare, produktionsledare, designers, CNC-operatörer och många andra yrken. Kreativa och ansvarsfulla jobb där det behövs ett intresse för teknik i olika former. 

Dessutom lever vi i en värld där vi varje dag ställs inför tekniska frågor och beslut som kräver att vi kan en del om teknik för att inte hamna vid sidan av i samhället. Alla behöver lära sig en del om teknik i skolan, även om man inte väljer en karriär inom teknikbranschen. Det är en nödvändighet i dagens, och framtidens, samhälle. Som lärare har du en särskilt viktig roll, eftersom det är lärarna som skapar den plattform som eleverna ska stå på kunskapsmässigt i teknik.

SAGT OM TEKNIKSPANARNAS INSPIRATIONSMATERIAL:

Perfekt för mig som lärare. Tack!

Lärare år 5

Bra att eleverna får insyn och vetskap om teknikens inflytande i vår vardag.

Lärare år 5

Mycket trevligt, generöst, roligt, inspirerande och bra material.

Lärare år 4

Enkelt för mig som pedagog att använda.

Lärare år 5

Eleverna tycker nu att teknik-lektionerna är jätteroliga. Tack så mycket!

Lärare år 4

Hela projektet har verkligen förbättrat och utvecklat min teknikundervisning. Kanonbra!

Lärare år 6