Design

Mål ur kursplanen:

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven:
- utvecklar förmågan att omsätta sin tekniska kunskap i egna ställningstaganden och praktisk handling
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret:
- kunna redogöra för viktiga faktorer i den tekniska utvecklingen, både förr och nu, och ange några tänkbara drivkrafter bakom denna.
 

Syfte med lektionen:

Ge eleverna en bredare bild av begreppet design och visa att det finns ett samband mellan produkters form och funktion. Eleverna får prova att designa en vardagsprodukt.
 
 

Fakta om design

Design handlar om hur föremål är utformade, med hänsyn till utseendet och att föremålet ska fungera bra och vara lätt att använda. Alla produkter har en design. Hur produkten är designad hänger ihop med hur produkten fungerar och används. För vissa produkter kan det vara viktigt med extra fokus på själva utseendet, medan det för andra produkter är absolut viktigast att de är enkla att använda. Andra faktorer som kan vara viktiga att ta hänsyn till är att produkten är smidig att producera, kan tillverkas på ett klimatvänligt sätt i miljövänliga material och är bra utformad ur ett ergonomiskt perspektiv. På teknikföretag jobbar olika ingenjörer och designers tätt tillsammans för att få produkterna att bli så bra som möjligt.

Uppvärmning – Vilken design

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Vilken design'
2
Material att komplettera med
Penna och papper
3
Att förbereda
Kopiera ett exemplar av varje produkt i kopieringsunderlaget

Uppvärmningsövningen – så går den till

Eleverna ska fundera över fem produkters design.

 • Dela in klassen i grupper med tre elever i varje grupp. 
 • Skriv på tavlan:
  1. Lås
  2. Dammsugare
  3. Stol
  4. Tandborste
  5. Stege

Fråga 1: Vad har produkten för design? 
Fråga 2: Varför har produkten denna design? 

 • Berätta om design, se faktarutan för inspiration. 
 • Eleverna svarar på fråga 1 och fråga 2 för varje produkt. Det räcker om de skriver stödord för att kunna delta i diskussionen. 
 • Gå igenom en produkt i taget. Börja med att låta varje grupp berätta vad de har svarat. Sätt upp de tre olika bilderna på produkten på tavlan.
 • Diskutera tillsammans hur det kommer sig att samma produkt har olika design.

  Exemplet dammsugare: Dammsugaren är designad så att man lätt ska kunna dra den runt i rummet. Den långa slangen gör att man kan stå upprätt och ändå nå ner till golvet. Den gör också så att man når långt och eftersom munstycket är platt kan man dammsuga under till exempel soffor. Att en dammsugare finns i olika färger beror på att olika kunder vill ha olika färger på sina dammsugare, beroende på vilken färg man gillar bäst. Det finns också dammsugare med annan design, till exempel handdammsugare som är så små och lätta att man enkelt kan ta fram dem och dammsuga endast där det behövs.

Uppdraget – Designa en cykel

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Framtidens cykel'
2
Material att komplettera med
Penna, färgläggningspennor och sudd
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget till varje par. Kopiera gärna till A3.

Uppdraget Designa en cykel – så går det till

Elevernas uppdrag är att göra en designskiss på framtidens cykel för en viss målgrupp. Eleverna utgår från målgruppens behov, tar fram nya funktioner och designar cykeln utifrån dessa funktioner. 

 • Dela in eleverna i par.
 • Dela ut ett exemplar av kopieringsunderlaget Framtidens cykel till varje par.
 • Eleverna väljer en målgrupp.
 • För att lösa uppdraget på bästa sätt behöver eleverna ha användaren i fokus. Vilka behov kan denna person ha? Vilka funktioner kan cykeln ha som löser dessa behov? Hur ska cykeln designas med de nya funktionerna? 
 • Eleverna gör sina designförslag och redovisar.

Målgrupper att välja bland:

- En förälder till tre barn.
- Gammal man som har problem med balansen och synen. 
- Tjej med en liten hund.

 

Vill ni göra mer?

 • Låt eleverna gå på designspaning i skolan. Uppdraget är att hitta prylar med olika design som löser samma behov. 
 • Ge eleverna i läxa att designspana hemma. De ska hitta fem favoritprylar och fundera över varför de ser ut just som de gör. Har designen förändrats över tid? Vad tror eleverna är förklaringen till det?
 • Låt eleverna kontakta ett teknikföretag (via telefon, e-post eller besök) och ta reda på hur de jobbar med design. Förslag på frågor: Hur tänker företaget när det gäller design på produkten de tillverkar? Finns det flera olika typer av design beroende på målgrupp? Vilka jobbar med att designa produkten? Hur har designen förändrats över tid? Varför har denna förändring skett? Hur tror man att produkten kommer designas i framtiden?

Extrauppdrag 1 – Förpackning till spikar

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Förpackning till spikar' (rutat papper)
2
Material att komplettera med
Tejp, sax, linjal, färgpennor
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget till varje enskild elev

Extrauppdraget Förpackning till spikar – så går det till

Elevernas uppdrag är att designa en förpackning till en ny superspik. Målet är att volymen ska bli så stor som möjligt. Eleverna utgår från ett A4-papper och gör en prototyp av förpackningen. 

 • Dela ut kopieringsunderlaget Förpackning till spikar (rutat papper) till varje enskild elev.
 • Läs följande mail högt för eleverna:

Avsändare: cilla@spikfabriken.se

Hej!

Jag sitter i en verklig knipa. Nästa vecka ska jag lansera en ny superspik, som jag helt har glömt att utveckla en förpackning till. Förpackningen ska ha så stor volym som möjligt och var minst 7 cm lång. Förpackningen måste också hålla för spiken samt klara omild behandling på byggarbetsplatser och så. Förpackningen måste vara fyrkantig, då de ska kunna packas i större kartonger, samt kunna staplas snyggt på varandra i hyllorna på affären. Sen måste förpackningen såklart vara snygg, kunderna ska ju lockas att köpa mina spikar. 

Hälsningar 
Cilla på Spikfabriken

PS. Hjälp! Jag har inte kommit på något bra namn på spiken. Kan ni hjälpa mig med det också? DS.

 • Det här ska eleverna göra:
  - Av papperet vika en så stor förpackning som möjligt med en minimilängd på 7 cm (göra lock är frivilligt).
  - Förpackningen ska vara fyrkantig och i tåligt material
  - Hitta på ett namn till spiken.
  - Ge förpackningen en säljande design med namnet väl synligt.
  - Skriva vilket material förpackningen ska tillverkas i.
 • Säg till eleverna att det är lättare att först tänka igenom designen på förpackningen och hur de ska vika innan de slutgiltigt viker ihop och tejpar samman den. 
 • A4-pappret utgör alltså begränsningen för förpackningen som ska ha åtminstone en sida som är minst 7 cm lång. Påminn eleverna en extra gång om att de ska välja ett lämpligt material för förpackningen, samt att de ska vara beredda att motivera varför de valt just det materialet. 
 • Klassen röstar fram den förpackning som bäst svarar mot de krav Spikfabriken ställde.

 

Fakta om volym

Volym är ett sätt att räkna ur hur mycket som får plats i en förpackning. Måttenheten för volym är kubikmeter. För att räkna ut volymen på en förpackning som är fyrkantig mulitplicerar man längden med höjden och därefter resultatet med bredden.

Extrauppdrag 2 – Designa en brödrost

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Designa en brödrost'
2
Material att komplettera med
Penna, färgläggningspennor och sudd
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget till varje par. Kopiera gärna till A3.

Extrauppdraget Designa en brödrost – så går det till

Elevernas uppdrag är att ge brödrosten ny design. Eleverna gör två designförslag; en brödrost designad för synskadade och en brödrost designad för en förskola med många hungriga barn.

 • Dela in eleverna i par.
 • Dela ut ett exemplar av kopieringsunderlaget Designa en brödrost till varje par.
 • Eleverna gör sina designförslag i respektive fält på designskissen och beskriver kort sina designförslag.
 • För att lösa uppdraget på bästa sätt behöver eleverna ha användaren i fokus.
  • Vad ska produkten användas till?
  • Vem eller vilka är det som ska använda produkten?
  • Vilka ”problem” eller behov kan dessa personer ha som påverkar brödrostens design?

Hjälp på traven!

Om eleverna kör fast: 
Hur ställer man in värmen på ratten om man har svårt att se siffrorna? Kan man förändra designen så att det går att rosta många bröd samtidigt? Vad är bra design för att undvika att någon bränner sig på brödrosten?