Funktion

Mål ur kursplanen:
Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven: 
- utvecklar sina insikter i den tekniska kulturens kunskapstraditioner och utveckling och om hur tekniken påverkat och påverkar människan, samhället och naturen.
 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret:
- kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner
 
Syfte med lektionen:
Ge eleverna ökad kunskap om tekniska produkters funktioner. Eleverna ska få insikt i att utvecklingen av funktioner är ett viktigt steg i produktutvecklingen. Eleverna får reflektera över en produkts utveckling, från dåtid via nutid till framtid.

Uppvärmning – TV:ns utveckling

1
Material från Teknikspanarna
-
2
Material att komplettera med
-
3
Att förbereda
-

Uppvärmningsövningen – så går den till

Eleverna får fundera över hur TV:n har utvecklats över tid. Genom att sätta in olika steg i TV:ns utveckling på en tidslinje, åskådliggörs att utvecklingen av funktioner är ett viktigt steg i produktutvecklingen. 

 • Koppla tillbaka till begreppet 'behov' som ni pratade om i förra passet. Resonera med eleverna om vilket behov TV:n uppfyller och hur man gjorde innan TV:n. (Exempel: Behovet att få ta del av nyheter i andra delar av världen. Behovet av att öka sina kunskaper om andra delar av världen utan att ha rest dit. Behovet av att göra livet lite roligare.)
 • Rita en tidslinje på tavlan. Placera 1956 längst till vänster på tidslinjen. Fyll på med 1960, 1970, 1980, 1990, 2000 och 2010.  
 • Ställ frågorna nedan till eleverna och placera ut deras svar på tidslinjen.
 • Avsluta med att berätta att helt nya produkter utvecklas hela tiden och att äldre produkter bara görs bättre och bättre. Låt gärna eleverna prata ihop i sig i mindre grupper och fundera över hur de tror att TV:n kommer se ut och fungera i framtiden. OBS! Det finns inga rätt eller fel, passa på att uppmuntra kreativa förslag.

 Frågor:

 1. När kom TV:n?
  1956 kunde man titta på TV i Sverige för första gången. Den första officiella TV-sändningen i Sverige genomfördes 1956 av Radiotjänst som senare kom att heta Sveriges Radio. Inför fotbolls-VM 1958 ökade antalet TV-apparater i de svenska hemmen och de började ses som en naturlig del i hemmen.

 2. Hur många kanaler fanns när TV:n gjorde sitt intåg i svenska hem?
  Från början fanns bara en kanal som sändes från Sveriges Radio/Sveriges Television. Under 80-talet lades fler kanaler till när kabeltv-nätet blev tillgängligt i Sverige.

 3. Vilket år kom färg-TV?
  Den första sändningen i färg startades den 1 april 1970.

 4. När kom fjärrkontrollen?
  För att växla mellan TV-kanalerna fanns reglage på TV:n. Den första fjärrkontrollen lanserades 1956. Genom ultraljud kunde man nu från TV-soffan byta kanal tack vare uppfinnaren Robert Adler. Det dröjde dock ett antal år innan fjärr-kontrollen var standard till alla TV-apparater.

 5. När kom TV-spel?
  Den första spelkonsolen för hemmabruk hette Magnavox Odyssey och lanserades 1972 i USA. Därefter släpptes ett antal konsoler som Commodore 64 och Nintendos 8-bitarsmaskin NES. Framgångarna var måttliga och det dröjde ända till 90-talet innan TV-spel blev riktigt stort.

 6. När kom de trådlösa spelkonsolerna?
  Den senaste generationens spelkonsoler (sjunde generationen) kom ut på marknaden 2004 med Microsofts Xbox 360. Denna generations maskiner använder sig av trådlösa handkontroller och dagens mest kända är Nintendo Wii och Sonys Playstation.

 7. När kom text-TV?
  Text-TV kom 1980 och blev mycket populärt på 1990-talet innan Internet slagit igenom. Det är fortfarande många svenskar som använder text-TV.

 8. När kom de första platta TV-apparaterna?
  Den första platt-TV:n fanns i butikerna i början av 2000-talet.

 9. Resonera med eleverna om att den första TV-sändningen i Sverige ägde rum 1956. Har TV:n haft samma funktioner hela tiden?

Uppdraget – Ställ dig på rätt plats

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Ställ dig på rätt plats' (25 produkter)
2
Material att komplettera med
Sax och tejp
3
Att förbereda
Kopiera alla produktsidor från kopieringsunderlaget

Uppdraget Ställ dig på rätt plats – så går det till 

Detta uppdrag är en sorteringsövning där eleverna ska få visa vad de kan om olika produkter och deras funktioner. Varje elev kommer att representera en produkt och när du läser frågorna ska eleverna hjälpas åt att ställa sig där de tycker att de passar bäst. Diskutera med eleverna efter varje flytt. 

 • Varje elev får en produktbild att fästa på sig med hjälp av tejp eller gem.
 • Alla elever ställer sig i mitten av klassrummet. 
 • Läs en fråga från frågebatteriet. Börja med en fråga under rubriken 'Sorteringsfrågor'. Låt eleverna svara på frågan genom att sortera sig i en linje.
 • Gå tillsammans igenom varför eleverna ställt sig som de gjort. Lyft bra idéer och resonemang som eleverna hade medan de sorterade sig.
 • Läs nästa fråga och upprepa proceduren.
 • Efter sorteringsövningarna är det dags för ett antal Ja eller Nej-frågor. Bestäm ett ställe i klassrummet som representerar Ja och ett ställe för Nej.
 • Läs en fråga från frågebatteriet. Låt eleverna svara på frågan genom att flytta sig till rätt ställe.
 • Gå tillsammans med eleverna igenom varför de ställt sig som de gjort. Lyft bra idéer och resonemang som eleverna hade medan de placerade sig.

Frågebatteri för Ställ dig på rätt plats 

Sorteringsfrågor:

Låt eleverna ställa sig någonstans i klassrummet där de har utrymme att sortera sig på rad.

 1. Storlek på produkten? 
  Diskussion: Varför är produkter olika stora?
 2. När kom den? 
  Diskussion: Var det något som man blev extra överraskad av?
 3. Hur mycket har den utvecklats sen den kom?
  Diskussion: Varför har vissa utvecklats mycket mer? Utgå från elevernas egna åsikter och uppfattningar om vad utveckling innebär.
 4. Hur viktig är den för oss? 
  Diskussion: På vilket sätt är tekniken som omger oss viktig för oss? Vad skulle det vara svårt att klara sig utan?

Ja eller Nej-frågor:

Välj ut två platser i klassrummet, en som representerar svaret Ja och en för svaret Nej.

När frågan är läst ställer sig eleverna där de tycker att deras produkt passar bäst. 

 1. Används inomhus? 
 2. Går att återvinna?
 3. Innehåller metall? 
  Diskussion: Varför är vissa produkter gjorda av metall? 
 4. Används varje vecka? 
 5. Underlättar livet för oss? 
 6. Drivs av el? 
 7. Är gjort av bara ett enda material?
 8. Har bara en funktion?
  Diskussion: En produkt kan ha en eller flera funktioner. En sax har bara en funktion, medan en mobiltelefon numera har många olika funktioner – kamera, mp3-spelare etc.
 9. Har fått någon eller flera nya funktioner sedan den uppfanns? 
  Diskussion: Väldigt många produkter har fått nya funktioner sedan de uppfanns, teknikutvecklingen går ständigt framåt.
 10. Används ihop med andra produkter?
 11. Skulle kunna förbättras med nya funktioner? 
  Diskussion: Alla produkter kan förbättras med nya funktioner, dina elever är med och påverkar utvecklingen. 

Facit: När kom produkten?

1. Skridskor (1000 f.Kr. skridskor av ben)
2. Glasögon (1285)
3. Blyertspenna (1564)
4. Telefon (1876)
5. Blixtlås (1900)
6. Kylskåp (1921)
7. Mjölkförpackning Tetra Pak (1944) 
8. Mikrovågsugn (1946)
9. Bilbältet – trepunktsbältet (1962)
10. GPS (1991)
11. Mobiltelefon (1956)
12. Dammsugare (1903)
13. Diskmaskin (1960)
14. Sax (300 år f.Kr.)
15. Osthyvel (1925) 
16. Datorn (1946)
17. Stekpanna (5000 år sedan)
18. Nyckel (4000 år sedan)
19. Cykel (1890-talet)
20. MP3-spelare (1998)
21. Kulspetspenna (1950-talet)
22. Tandborste i plast (1938)
23. Tv (1930-talet)
24. Tvättmaskin (1940-talet)
25. Soda stream (1903)

Årtalen är inte exakta. Om ni hittar andra årtal i andra källor kan det bero på att man anger tidpunkt för patentansökan, beviljat patent, första kända dokumentationen, lansering på marknaden eller något annat. 

 

Vill ni göra mer? 

 • Låt varje elev få välja en teknisk produkt. Eleven tar sedan reda på hur produkten fungerar. Eleverna redovisar genom att berätta eller demonstrera för klasskamraterna.
 • Ge eleverna i hemläxa att utveckla valfri produkt med nya funktioner efter ett behov som någon i hemmet har.
 • Låt eleverna kontakta ett teknikföretag (via telefon, e-post eller besök) som tillverkar en produkt, till exempel den produkt de representerade i övningen eller produkten som eleverna valde i Favoritprylen. Förslag på frågor: Hur går det till när den tillverkas? Vilka material används? Varför ser den ut som den gör? Hur tror företaget att produkten kommer att utvecklas och se ut i framtiden?

Extrauppdrag 1 – Hjälpmedel i skolan förr

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Hjälpmedel i skolan förr'
2
Material att komplettera med
Penna och papper
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget till varje grupp

Uppdraget Hjälpmedel i skolan förr – så går det till

Klassens uppdrag är att ta reda på hur det såg ut i skolan förr. Vilka hjälpmedel användes förr? Finns det många saker i dagens skola som inte fanns förr? Fanns det något då som inte används i skolan idag? Eleverna får också fundera över hur det skulle kunna se ut i framtidens skola. 

 • Dela in eleverna i grupper om 2–3 personer.
 • Dela ut ett exemplar av kopieringsunderlaget Hjälpmedel i skolan förr till varje grupp.
 • Eleverna väljer ut en produkt som finns i klassrummet.
 • Låt eleverna ta reda på hur produkten såg ut förr i tiden alternativt vilken/vilka andra produkter som användes för att lösa behovet.
 • Eleverna redovisar resultatet genom att skriva eller rita in produktens tekniska utveckling på sin tidslinje. Årtalen behöver inte vara exakta.
 • Låt varje grupp visa sin tidslinje och redovisa för klassen.
 • Avsluta uppdraget genom att resonera med klassen om skillnader och likheter mellan skolan idag och skolan förr. Låt gärna eleverna intervjua en äldre person, till exempel en mor- eller farförälder, för att ta reda på hur det fungerade när de gick i skolan. Hur har den tekniska utvecklingen förändrat skolan?

Förslag på diskussionsfrågor: 

På vilket sätt är det enklare att gå i skolan idag? Kan ni hitta exempel på behov där produkterna för att lösa behovet förändras mycket över tid? Utgå från olika behov. Hur har produkterna utvecklats och fått nya funktioner?

Extrauppdrag 2 – Framtidens mobil

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Framtidens mobil'
2
Material att komplettera med
Penna, färgläggningspennor och sudd
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget till varje grupp. Kopiera gärna i A3.

Uppdraget Framtidens mobil – så går det till 

Elevernas uppdrag är att ta fram hur en familj kan använda och ha nytta av mobiltelefonen och dess tjänster i framtiden – vad vill man ha mobiltelefonen till?

 • Dela in eleverna i grupper om 2–3 personer.
 • Dela ut ett exemplar av kopieringsunderlaget Framtidens mobil till varje grupp.
 • Inled med att du som lärare för ett kort resonemang om hur mobiltelefonen påverkat ditt liv, från tiden innan mobiltelefonen fanns (eller dess tidiga stadium fram till idag). Hur gjorde man då kontra nu?
 • Ge några exempel på funktioner som finns idag, gärna tillsammans med eleverna. Nedan finns några exempel.
 • I grupperna ska eleverna sedan diskutera hur deras familj ser ut och skapa sin gemensamma familj. Sedan väljer de vilken familjemedlem de utvecklar framtidens mobiltelefon för. Begreppet familj kan ses väldigt brett och kan vara fler än de som bor i samma hus, här finns inga rätt eller fel.
 • Eleverna arbetar vidare med funktionsritningen och konkretiserar i både text och bild. Behöver grupperna fler funktionsrutor kan de fortsätta på lösblad. Behov och lösningar kan handla om både nytta och nöje, mobiltelefonen kan handla om att man ska ha kul men också om att verkligen hjälpa.

Exempel på funktioner idag:

 • Få trafikinformation skickat till din mobiltelefon som berättar på vilka vägar det skett olyckor och var det finns rastplatser.
 • Få hjälp med kartor och vägbeskrivningar för att hitta rätt.
 • Ladda hem busstidtabeller eller köpa biljetter.
 • Skicka ett glassogram för att bjuda någon på glass.
 • Chatta med dina vänner eller spela spel.
 • Hitta dina vänner med mobiltelefonen. Om det finns en vän i närheten känner mobilen av det. 

 Exempel på olika behov för att komma igång:

 • Mormor kan aldrig hitta sina glasögon. Kan mobilen användas?
 • Lillebror är på skolresa och ska köpa fika men har inte fått med sig några pengar. Kan föräldrarna hjälpa honom genom mobilen?
 • Pappa är i skogen med sina barn men när de ska åka hem hittar han inte alla. Kan han använda sin mobil för att spåra dem?
 • Faster i utlandet ska komma och hälsa på men är orolig för att inte hitta och gå vilse. Kan mobilen hjälpa henne?
 • Storasyster sitter på bussen på väg hem och har jättetråkigt. Kan mobilen vara till hjälp?
 • Kusinen går till skolan och det börjar regna väldigt mycket. Skulle mobilen kunna ha en lösning?

Fakta om mobiltelefonen

År 1956 öppnades världens första mobiltelefonisystem i Stockholm. Den första mobiltelefonen kallades biltelefon och upptog nästan hela bagageutrymmet i bilen. Den vägde cirka 40 kilo. Telefonerna kostade ungefär 70 000 kronor omräknat till dagens penningvärde. År 1987 introducerades de första ficktelefonerna, Ericssons Hotline Pocket. Även om telefonerna vägde cirka 1 kilo och hade 30 minuters taltid blev detta det stora genombrottet, eftersom telefonerna faktiskt gick att bära med sig. I början av 1990-talet sändes det första sms:et, men det var i början av 2000-talet som tjänsten fick sitt genombrott. 2002 började Sony Ericsson tillverka mobiler med kamera och mp3-spelaren kom 2003. Idag använder fler och fler sina mobiler till att surfa på Internet och titta på TV och film. 2009 skickades det 16,3 miljarder sms i Sverige. Samma år vägde Sony Ericssons lättaste mobil 84 gram.

Extrauppdrag 3 – Säkra hemmet

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Säkra hemmet'
2
Material att komplettera med
Penna, färgläggningspennor och sudd
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget

Uppdraget Säkra hemmet – så går det till 

Elevernas uppdrag är att identifiera en situation i hemmet där de behöver eller önskar en låsfunktion eller annan säkerhetslösning. Alternativt kan det vara en situation där de vill förbättra den befintliga lösningen. 

 • Dela in eleverna i par.
 • Dela ut ett exemplar av kopieringsunderlaget Säkra hemmet (planskiss på ett hus) till varje par.
 • Med hjälp av skissen på huset bestämmer eleverna sig för en produkt eller tjänst de vill utveckla.
 • Eleverna fyller i hela formuläret genom att besvara frågorna och gör därefter en egen skiss på sin lösning.
 • Om grupperna vill utveckla flera lösningar kan de jobba vidare på en ny skiss.
 • Uppdraget avslutas med att grupperna kort redovisar för varandra.

Uppdragsexempel 1

Problem: Någon stjäl min cykel eller delar från den.

Lösning: En supertunn låssäck att stoppa in hela cykeln i.

Så fungerar lösningen: Säcken är tillverkad i en tunn kevlartextil som väger endast 50 g. Den låses med en fingeravtrycksavkännare som sitter på dragkedjan vid öppningen. När den inte används ligger säcken i en liten ficka under sadeln. Säcken kan återvinnas genom att sys om till nya säckar om den gått sönder. Om man försöker skära sönder den får man en elektrisk stöt. Kevlartextil kan stå emot vassa föremål som knivar o.s.v.

Fördelar: Lätt och smidigt, hela cykeln är skyddad, otroligt svår att bryta sig in i, går åt väldigt lite material, vattentät så att man alltid har en torr cykel.

Nackdelar: Om man lånar ut den kan den inte låsas eftersom man har fingeravtryck för att låsa upp låset. Ser inte lika fint ut på en cykelparkering.

 

Uppdragsexempel 2

Problem: En stor fågel kan ta sig in i fågelholken och förstöra den lilla fågelns ägg.

Lösning: En fågelholksdörr som känner av om det är rätt fågelart. 

Hur lösningen fungerar: En avkännare sitter på holken som supersnabbt tar ett fjäderprov på fågeln för att känna om det är rätt art. Om det är rätt art öppnas hålet, om det är fel art kan fågeln inte komma in. Drivs med ett litet batteri som byts varje sommar. 

Fördelar: Äggen är säkra och den lilla fågeln behöver inte oroa sig. Ingen kan bli skadad.

Nackdelar: Blir dyrt med nya fågelholkar. Om batteriet tar slut kommer ingen in. Man måste ha väldigt många olika sorters holkar för alla olika arter.