Vad är teknik?

Mål ur kursplanen:

Skolan skall i sin undervisning i teknik sträva efter att eleven: 
- utvecklar förtrogenhet med i hemmet och på arbetsplatser vanligt förekommande redskap och arbetsmetoder av skilda slag samt kännedom om den teknik som i övrigt omger oss

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret: 
- kunna använda vanligt förekommande redskap och tekniska hjälpmedel och beskriva deras funktioner

Syfte med lektionen:

Ge eleverna en bredare bild av vad teknik är och skapa en gemensam plattform för det vidare arbetet. Eleverna får reflektera över sitt eget teknikanvändande i vardagen.

Uppvärmning – Teknikspana i skolan

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Spaningsbladet'
2
Material att komplettera med
Penna
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget Spaningsbladet till varje elev.

Uppvärmningsövningen – så går den till 

När man är Teknikspanare är det viktigt att man har koll på vad teknik faktiskt är. Spaningsövningen går ut på att eleverna själva utforskar och spanar efter teknik i skolan. 

 • Dela in klassen i grupper med 3–4 elever i varje grupp. 
 • Dela ut ett exemplar av kopieringsunderlaget Spaningsbladet till varje elev.
 • Låt spaningsgrupperna gå ut och spana efter teknik i skolan. Be dem skriva ner all teknik de hittar i Spaningsbladet
 • Återsamla klassen efter cirka 10-15 minuter. 
 • Låt eleverna diskutera spaningarna och tillsammans fundera på vilka behov tekniken löser. 
 • Berätta att teknik handlar om föremål som används för ett bestämt syfte. Tekniken hjälper oss att göra livet enklare, effektivare och roligare. 
 • Ta exempel från elevernas spaningslistor och låt eleverna fundera över vad just den tekniken hjälper oss med. Gör den livet enklare, effektivare eller roligare? Många tekniska lösningar kan passa in på flera kategorier.

Uppdraget – Favoritprylen

1
Material från Teknikspanarna
Kopieringsunderlaget 'Favoritprylen'
2
Material att komplettera med
Penna
3
Att förbereda
Ett exemplar av kopieringsunderlaget Favoritprylen till varje elev. Se gärna till att eleverna har Spaningsbladet från uppvärmningsövningen framme.

Uppdraget Favoritprylen – så går det till 

I detta uppdrag ska eleverna bli experter på sin favoritpryl i skolan. 

 • Dela ut kopieringsunderlaget Favoritprylen till varje elev. 
 • Ge eleverna i uppgift att välja ut en favoritpryl i skolan. De kan gärna titta i Spaningsbladet från uppvärmningsövningen Teknikspana i skolan. 
 • Svårt att välja produkt? Att en produkt är ens favorit kan ju bero på massor med saker – att man får mycket hjälp av den, att man tycker att den gör livet roligare, att man gillar produktens design, att den gör saker mycket enklare och så vidare. 
 • Varje elev fyller i kopieringsunderlaget Favoritprylen

 Frågor i arbetsbladet Favoritprylen 

 1. Rita din favoritpryl 
 2. Vilket behov löser den? 
 3. Varför är det din favorit?
 4. Vet du något/några företag som tillverkar den?
 5. Om man inte har den, vad kan man använda istället? 
 6. Har du någon idé på någon funktion som du skulle vilja lägga till?*
 7. Om man skulle använda den till något helt annat?* 
 8. Rita in prylen på tidslinjen. Hur tror du att den såg ut förr, hur ser den ut nu och hur tror du att den kommer se ut i framtiden?* 

*Fråga 6: 
Här gäller det att fundera på om det finns andra produkter som tillgodoser samma behov. Om ens favoritpryl är en kamera kan svaret till exempel vara mobiltelefon (med inbyggd kamera) eller kanske en penna, om behovet är att avbilda en person. 

*Fråga 7: 
Det här är en kreativitetsövning, här finns inga rätt eller fel. Elevernas uppdrag är att skriva ned massor av saker.

*Fråga 8: 
Här kan du som lärare bestämma hur djupt eleverna ska gå. Antingen nöjer du dig med att eleverna skriver hur de tror att den såg ut förr eller så låter du dem undersöka hur den såg ut vid en viss historisk tidpunkt. Att fundera över hur man tror att den kommer se ut i framtiden är en kreativitetsövning, det finns inga rätt eller fel.

 

Vill ni göra mer?

 • Låt eleverna välja fler prylar som de blir experter på genom att fylla i kopieringsunderlaget Favoritprylen.
 • Låt eleverna forska om sin favoritpryl och göra en utförligare tidsaxel på hur den utvecklats över tid. 
 • Gör en produktkatalog över framtidens produkter i skolan. Låt varje elev rita sin framtidsversion av produkten och sammanställ till en produktkatalog eller utställning i klassrummet. 
 • Hur har saker utvecklats historiskt? Välj ett par saker som finns i klassrummet och gå igenom för eleverna. Rita gärna in dem på en tidslinje.
 • Som hemläxa kan eleverna teknikspana hemma och välja ut en favoritpryl hemifrån som de blir experter på.
 • Låt eleverna kontakta ett teknikföretag (via telefon, e-post eller besök) som tillverkar favoritprylen och ta reda på mer om produkten.
  Förslag på frågor: Hur går det till när den tillverkas? Vilka material används? Varför ser den ut som den gör?
  Hur tror företaget att produkten kommer att utvecklas och se ut i framtiden?