Lärarmöten

Inspirationsmöten för lärare

Varje termin håller vi inspirationsmöten för lärare på olika orter. Under två timmar bjuder vi på inspiration till undervisningen i teknik och möjlighet att träffa andra lärare för att utbyta tankar och idéer. Att delta i våra lärarmöten är kostnadsfritt och vi bjuder på lektionsmaterial och fika!

HT 2016 besöker vi följande orter:

17 nov: Gävle
22 nov: Östersund
24 nov: Eskilstuna
29 nov: Kiruna

Vi deltar även i CETIS-konferenserna i Kalmar (22 sep), Stockholm (19 okt) och Gävle (31 okt). Maila teknikspanarna@teknikforetagen.se för mer information eller inbjudan!

Lärarmöte