Teknikspanarna - en populär satsning

Årets upplaga

Teknikspanarna är en populär satsning för elever och lärare i årskurs 4-6. Projektet har sett väldigt olika ut genom åren. Sedan starten 2004 har vi träffat flera hundratusen elever och tiotusentals lärare.  I projektets nuvarande form ingår lektionsmaterial, lärarmöten och stipendier. Allt är kostnadsfritt för skolor! 

Den senaste upplagan av Teknikspanarnas lektionsmaterial är helt digital. När du loggar in här på webbplatsen hittar du allt du behöver för att fylla minst sju lektioner med spännande teknikundervisning. Du får tillgång till en interaktiv TV-serie samt spännande utmaningar för eleverna att lösa.

Allt du behöver göra är att registrera dig och dina klasser. Vid registreringen hittar du en övergripande lärarhandledning som förklarar Teknikspanarnas koppling till kursplanen, seriens innehåll och vad som behövs av dig. Registrera dig här!

Syftet med Teknikspanarna

Teknikspanarna syftar till att stärka teknikundervisningen i grundskolan samt stimulera och utveckla barns naturliga nyfikenhet för teknik. Detta genom fartfyllda lektioner, spännande aktiviteter och inspirerande förebilder från industrin. 

Sveriges teknikindustri bidrar

Teknikämnet har varit obligatoriskt i grundskolan sedan 1994. Trots detta ses ämnet fortfarande som nytt inom skolans värld. Antalet behöriga lärare är få och resurserna mycket knappa. Många skolor saknar helt läroböcker och material för teknikämnet. Så kan vi inte ha det i en tid när alla behöver gedigna teknikkunskaper, både för att kunna hantera all teknik vi möter i vardagen och för att kunna ta del av de många karriärmöjligheter som finns inom området.

Teknikspanarna är ett av de projekt Teknikföretagen driver för att säkra industrins framtida kompetensförsörjning. Projektet finansieras av Teknikföretagen med 3 700 medlemsföretag. Svenska teknikföretag står för mer än hälften av landets totala export och är oerhört viktiga för vår ekonomi och välfärd. För att dessa företag ska kunna fortsätta blomstra krävs tillgång till medarbetare i världsklass. Därför är det viktigt att fler får upp ögonen för hur kul det är med teknik i tidig ålder och sedan väljer att gå en teknisk utbildning. 

Lärarmöten och stipendier

Inom ramen för Teknikspanarna anordnar vi även lärarmöten på grundskolor i hela landet. Under dessa möten sätter vi teknikämnet i fokus, samtalar kring lärarnas utmaningar samt inspirerar till nya undervisningsmetoder. Läs mer här.

Under 2014 infördes Teknikspanarnas stipendium som innebär att vi delar ut 10 000 kronor till 50 grundskolor varje termin. Stipendierna ska användas till aktiviteter och material som stärker teknikundervisningen. Läs mer här.