Om stipendiet

Industrin ger jobb till över en miljon människor i Sverige och landets teknikföretag är grunden till vår välfärd. För att företagen ska kunna fortsätta blomstra behöver de kompetent arbetskraft, både nu och i framtiden.

Enligt prognosen kommer det att fattas hela 100 000 teknikubildade år 2030. Dessa personer går i grundskolan just nu. Därför är det viktigt att de får upp ögonen för hur kul det är att jobba med teknik, vilket bäst görs genom en rolig, intressant och relevant teknikundervisning. Men som det ser ut idag riskerar var sjätte elev att bli helt utan teknikundervisning i grundskolan. Så kan vi inte ha det!

Teknikämnet har funnits i grundskolan i 22 år men det finns alltså fortfarande mycket kvar att göra. Många lärare efterfrågar bättre praktiska förutsättningar, bl.a. i form av arbetsmaterial, böcker och lokaler.

Alla barn har rätt till en riktigt bra teknikundervisning och det är här Teknikspanarnas stipendium kommer in i bilden. Vi delar ut 10 000 kronor till 50 skolor i hela Sverige. Pengarna ska användas till material eller aktiviteter som stärker den viktiga teknikundervisningen.

Om ansökan

Behöriga att ansöka om stipendiet är lärare som undervisar teknik i åk 4-6. Du ansöker genom att fylla i formuläret nedan under ansökningsperioden. Svara på frågorna samt ange kontaktuppgifter till dig och skolans rektor. Observera att en kopia på din ansökan kommer att skickas både till din och rektorns e-post. Teknikspanarnas jury bedömer de motiveringar som kommer in och väljer ut 50 stycken som mottar stipendiet. 

Tips! Svara på frågorna i ansökan så konkret som möjligt. Visa att du noga har tänkt ut vad som behövs för att lyfta din teknikundervisning och vilken budget du behöver för detta.

Tips! Visa att du har ett jämställt fokus i din teknikundervisning (t.ex. hur du får tjejer att vara fortsatt intresserade av teknik i samma utsträckning som killar). Vi har nämligen ökat vårt fokus på just tjejers teknikintresse, och ser gärna att du gör detsamma! Kolla in Teknikföretagens satsning Therese testar teknik på Youtube; http://bit.ly/20KDexR

OBS! Genom att söka stipendiet godkänner du att bli tillagd på mottagarlistan för Teknikspanarnas nyhetsbrev.

Ansökan stängd

Nästa tillfälle att ansöka blir VT2017 (1-31 mars). 

Ansökningsformulär

OBS! När du klickat på "Skicka ansökan" ska det komma en bekräftelse här på sidan att ansökan gått iväg. Gör det inte det? Då har du antagligen skrivit för få eller för många tecken. Kolla om det dykt upp vit varningstext i fet stil under någon av boxarna!


Varför finns Teknikspanarnas stipendium?

Under 2014 firade teknikämnet 20 år i grundskolan. En häftig resa, där vi har sett ett stort engagemang på många håll. Men det finns mycket kvar att göra! Många av er som undervisar i teknik efterfrågar mer utbildning samtidigt som resurserna till material, läromedel och fortbildning är knappa på många håll. Sveriges teknikföretag vill gärna stötta teknikundervisningen och ett sätt är genom Teknikspanarnas stipendium.

Teknik omger oss överallt. Både i vardagen och i vårt yrkesliv är vi alla beroende av teknik. Sverige är ett land som är mycket framgångsrikt när det gäller att utveckla och tillverka produkter och tjänster som bygger på teknik. Teknikintresse och teknikkunskaper hos barn och ungdomar handlar om företagens möjligheter att utvecklas i Sverige och därmed om vår fortsatta välfärd.

Eftersom teknikkunskaper är så oerhört viktiga, särskilt för oss i teknikintensiva Sverige, infördes teknik som ett eget ämne i grundskolan 1994. Såväl lärare och rektorer är överens om att det är bra att det är ett obligatoriskt ämne, att teknik är ett viktigt ämne, att teknikkunskaper är viktiga för eleverna och att teknikämnet kommer få ökad betydelse i framtiden. Men trots att så många är överens om vikten av teknikundervisning, och att ämnet varit obligatoriskt i grundskolan i 22 år, finns det stora utmaningar i teknikundervisningen på många håll. Många av de lärare vi haft kontakt med önskar att de hade större tillgång till såväl böcker som praktiskt material och inspiration.

Av denna anledning införde vi Teknikspanarnas stipendium som ger 50 lärare möjlighet att stärka sin teknikundervisning. Vi hoppas att stipendiet kan komma till nytta i ert otroligt viktiga arbete med teknikämnet! Teknikintresserade unga behövs om vi i Sverige ska ha konkurrenskraftiga företag.

Utöver att dela ut stipendium har Teknikföretagen, både genom Teknikspanarna och våra andra skolprojekt, i över tolv års tid tagit fram olika typer av undervisningsmaterial. Vi jobbar även med påverkansarbete för att stärka förutsättningarna för teknikämnet i grundskolan.